About Us

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara desfăşoară de peste cinci decenii o activitate complexă de învăţământ medical superior, de cercetare şi asistenţă medicală de înaltă calificare. Facultatea de Medicină din Timişoara a luat fiinţă în anul 1945, într-un moment de cotitură politică, economică şi socială pentru ţară, când România a intrat sub conul de umbră al lagărului comunist.

Primul document care consemnează înfiinţarea Facultăţii de Medicină din Timişoara este Decretul nr. 104 din 17 ianuarie 1945, semnat de Dr. Dumitru Bagdesar, ministrul sănătăţii din acea vreme, personalitate proeminentă a vieţii noastre medicale. Dar documentul fundamental care a condus de drept şi de fapt la înfiinţarea Facultăţii de Medicină a fost Legea nr.361 din 4 mai 1945, care modifică prevederile Decretului-Lege de înfiinţare a Universităţii de Vest, în sensul necesităţilor obiective impuse de formarea în această parte a ţării a unor specialişti în domeniul ocrotirii sănătăţii. Facultatea de Medicină din Timişoara începe să funcţioneze în mod efectiv la 15 iulie 1945 cu primii doi ani de studiu: în anul I cu 412 studenţi, iar în anul II cu 76.

Deschiderea festivă a facultăţii, la 18 iulie 1945, eveniment aşteptat cu nerăbdare de către studenţi, a fost primită cu vie satisfacţie. În cuvântul inauguaral rostit de decanul facultăţii, Prof. Dr. Şerban Brătianu, s-a subliniat importanţa înfiinţării acestui lăcaş de învăţământ medical superior, vechi deziderat al Banatului şi atât de necesar sănătăţii publice.

În primele trei luni (iulie-septembrie 1945) s-au ţinut doar cursuri teoretice: anatomie, fiziologie, chimie, în sala mare şi alte încăperi din clădirea actualei Case a Studenţilor de pe B-dul. Tinereţei (fostul liceu "Notre Dame").

O substanţială schimbare a desfăşurării procesului de învăţământ medical s-a produs în octombrie 1945, când facultăţii i s-a atribuit actualul local - fosta "Banatia", spital militar sovietic înca din toamna anului 1944, evacuat în acest scop, la cererea guvernului. S-a trecut atunci la o activitate febrilă de creare a bazei de învăţământ.

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara se prezintă astăzi ca o prestigioasă instituţie de învăţământ superior, cu un trecut care ne onorează, cu numeroase realizări în condiţii socio-politice grele. Există toate premisele ca şi în viitor Universitatea de Medicina şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara să obţină rezultate valoroase şi să ofere satisfacţii mari atât în instruirea şi educarea generaţiilor de tineri care se pregătesc să devină medici, farmacişti dentişti, cât şi tehnicieni dentari şi în asistenţa medicală a populaţiei.